دهه شصتی ها را رو سفید کردی ...

:: دهه شصتی ها را رو سفید کردی ...

نمی دانم چطور و برای اولین بار کجا عکست را دیدم، ولی آرامش و حس قشنگی که با دیدن عکست در وجودم سرازیر شد، برایم بسیار زیبا و دوست داشتنی بود و هست ...

سالگرد تولدت را نمی دانستم، تصور میکردم متولد دهه هفتاد هستی، ولی اکنون که دانستم از نسل ما هستی، به خود می بالم ...

دهه شصت، نسلی که به عنوان نسل سوخته معروف است، آری من هم قبول دارم که ما نسل سوخته هستیم ولی آتش عشقی که هر بار با دیدن عکس شهدا و خواندن زندگی آنان در وجودمان زبانه می کشید، دلیل این سوختن بود ...

اکنون در کنار عکس همت ها، باقری ها، زین الدین ها و بابائی ها تصویر تو را با افتخار قرار می دهم و به خودم می بالم که هر دو در یه دهه متولد شدیم ...

  

برایم دعا کن ...

برای تمامی کوثرهای این سرزمین همچون کوثر خودت دعا کن ...

منبع : دفـتـــــــــــــر ســــــــــــــــرخدهه شصتی ها را رو سفید کردی ...
برچسب ها :

اگر دعوت کننده زینب (س) باشد، سلام بر شهادت ...

:: اگر دعوت کننده زینب (س) باشد، سلام بر شهادت ...

یکی از دوستانش جمله‌‌ای عربی را برایم پیامک کرده بود و اولش نوشته بود:

این سخنی از محمودرضاست.

« شهید محمودرضا بیضایی »


آن جمله این بود: «اذا کان المنادی زینب (س) فأهلا بالشهادة»

یعنی: «اگر دعوت کننده زینب (س) باشد، سلام بر شهادت»!

پرسیدم: این جمله را محمودرضا کجا گفته؟ گفت: آخرین باری که تهران بود و با هم کلاس اجرا کردیم، این جمله را اول کلاس روی تخته سیاه نوشت من هم آنرا توی دفترم یادداشت کردم. جمله برای بیست و هشت روز قبل از شهادتش بود.

شهید بیضایی

منبع : دفـتـــــــــــــر ســــــــــــــــرخاگر دعوت کننده زینب (س) باشد، سلام بر شهادت ...
برچسب ها : جمله ,زینب ,باشد، سلام ,کننده زینب ,دعوت کننده

جنگی که بود، راهی که هست ...

:: جنگی که بود، راهی که هست ...

راه باز است معبر ها همه پاک شده اند ، لا به لاي سيم خاردارها پلاکها چشمک ميزنند و شهدا هنوز ايستاده اند و با سر انگشت وفا نقطه ي رهايي را نشان ميدهند خط هنوز شکسته نشده است ، کوله پشتي بسيجي ها لب خاکريز نشسته است . فرمانده فرياد ميزند : سنگر را بکن اي برادر ، امروز هم روز جنگ است امروز اما قلم ها سر نيزه هاي تفنگ است امروز ميدان معنا خود عرصه ي کارزار است هر واژه اي يک گلوله ، هر جمله اي يک تفنگ است قلم هايي به عدد اراده ها ... بايد دست به کار شد اينجا مجنون است، جزيره ي عاشقان ، صداي فرمانده از لابلاي نيزارها تا اعماق تاريخ ميرسد: «اگر مانديد، بنويسيد ، حقانيت و مظلوميت اين بچه ها را» ...

منبع : دفـتـــــــــــــر ســــــــــــــــرخجنگی که بود، راهی که هست ...
برچسب ها :